Společnost

Životní prostředí

zivotni_prostredi

Veškerá činnost společnosti Gold-Crystal je prováděna s maximální péčí o životní prostředí. Již při výběru strojů, výrobních materiálů nebo technologických postupů se přihlíží k jejich dopadu na okolní prostředí. Celý výrobní proces splňuje veškeré limity požadované zákonnými předpisy a je pravidelně kontrolován nezávislými laboratořemi – odpadní vody, vypouštěný vzduch…

Firma má zpracován interní systém nakládání s odpady, jejich skladování i šetrnou likvidaci.

© 2012 Gold-Crystal|Atlantic